Doradztwo

Oferujemy usługi doradcze z zakresu strategii, finansów i restrukturyzacji.

Wykorzystujemy nowoczesne metodologie stosowane przez czołowe firmy konsultingowe na świecie. Każdorazowo ustalamy z Klientem najbardziej optymalną metodę osiągnięcia celów. Naszą specjalnością jest świadczenie usług konsultingowych przy wykorzystaniu zintegrowanego procesu zarządzania zmianami. Proces ten zawiera zarówno tradycyjne metody analityczne, jak i nowoczesne techniki aktywizujące pracowników organizacji Klienta. Efektem jego stosowania są zmiany, które pomogą dotosować przedsiębiorstwo do nowych warunków rynkowych.

Gwarantujemy:

  1. zidentyfikowanie i szczegółowe określenie potrzeb Klienta,
  2. uzgodnienie pożądanych wyników,
  3. realizację projektu przez właściwie dobrany zespół konsultantów nadzorowany przez konsultanta wiodącego,
  4. dobór właściwej metodologii,
  5. aktywne włączanie pracowników firmy Klienta w proces świadczenia usługi,
  6. stałe informowanie Klienta o wynikach prac w drodze formalnego raportowania i nieformalnych spotkań,
  7. wykonanie prac zgodnie z ustalonym harmonogramem i budżetem projektu.

Przykładowy proces restrukturyzacji:

[scribd id=59051484 key=key-15i15dngcic4li02u0gb mode=slideshow]

Od 1995 roku odniesliśmy wiele sukcesów, choć nie wszystkimi możemy się publicznie pochwalić ze względu na podpisane klauzule poufności.