Regan Consulting

Regan Consulting powstała w 1995 roku na bazie Regan Business Centre jako wyspecjalizowana firma szkoleniowo-doradcza. Wpisana została do rejestru sądowego w Sądzie Rejonowym w Gdańsku pod numerem RHB 10696, a następnie po wprowadzeniu przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym uzyskała wpis do KRS pod numerem 0000206507 w dniu 12.05.2004 roku.

Zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000 PLN.

NIP: 584-10-23-479
REGON: 190900331
KRS: 0000206507

Doradztwo

Szkolenia

Aktualności

Czytelnia