Najpierw eksperymentujemy na sobie

Pora na strategiczne zmiany.

Przez prawie 20 lat działalności działaliśmy wedle tego samego schematu – jeśli pojawiała się jakaś nowa technika zarządzania, najpierw sprawdzaliśmy ją u siebie! Dopiero po dokładnym przetestowaniu, wdrażaliśmy ją u klientów.

Czy było to budowanie organizacji samouczącej, czy wdrożenie Gung Ho! (工合), wirtualizacja organizacji, outsourcing, offshoring, outplacement, re-engingeering, strategia błękitnych oceanów czy też inna „modna” technika lub narzędzie – za każdym razem przechodziliśmy przez wdrożeniowy ból i przez emocje związane z wprowadzaniem zmian.

W XXI wieku jedyną stałą jest permanentna zmiana

Teraz, zgodnie z tym hasłem, zmieniamy się ponownie. Po dwóch latach przygotowań, zaczniemy od zmiany misji. Wymusi to zmianę dotychczasowego modelu biznesowego. Jeśli się sprawdzi – będziemy go propagować.

Vive la révolution!