Najpierw eksperymentujemy na sobie

Pora na strategiczne zmiany.

Przez prawie 20 lat działalności działaliśmy wedle tego samego schematu – jeśli pojawiała się jakaś nowa technika zarządzania, najpierw sprawdzaliśmy ją u siebie! Dopiero po dokładnym przetestowaniu, wdrażaliśmy ją u klientów.

Czy było to budowanie organizacji samouczącej, czy wdrożenie Gung Ho! (工合), wirtualizacja organizacji, outsourcing, offshoring, outplacement, re-engingeering, strategia błękitnych oceanów czy też inna „modna” technika lub narzędzie – za każdym razem Czytaj dalej